Gerard N. Borst – Biografiebesognes

Waar is de pensioengast? Antwoord: op een plek die lijkt op het tweede eiland van het personage Cathcart in D.H. Lawrence’ verhaal ‘The man who loved islands’. Vrij van ambities en verlangens ben ik daar — ik bezweer het met de hand op het hart — gelukkig. ‘In de afzondering ligt ons welbevinden.’ Aldus het parool van deze coronadagen, dat ik van harte onderschrijf. Het leven gaat langzaam: ook in de traagheid ligt (een deel van) ons welbevinden. Ik werk aan de biografie van de schrijver Israël Querido (1872-1932), wat neerkomt op ‘vioolspelen, terwijl Rome brandt’. (Ik bedoel: veel engagement zit er niet bij.) Zal die gepubliceerd worden? Het kan me wat schelen, maar zeker niet veel, en een uitgever heeft zich nog niet gemeld. Zelf heb ik evenmin contacten in die richting gezocht. Wel gemeld heeft zich een literair tijdschrift, dat een groot Querido-artikel wil — for your information: het is in aantocht. (Min of meer; de slagen om de arm handhaven zich in mijn leven.) Een huishoudster ontbreekt in ons huishouden; een buitenechtelijke relatie kan het verblijf op het tweede eiland niet verpesten. Op de verlatenheid verschijnen nog zeilen. En ingesneeuwd raken, lot dat Cathcart treft, is bij de huidige stand van het klimaat natuurlijk uitgesloten.


Lees mijn berichten.